Personlighetstest

inte bara ett sätt att urskilja en kandidat vid rekrytering utan också ett sätt att arbeta med teambuilding

Hemsidan » Sök Personal » Personlighetstest

Här kan du läsa mera om fördelarna med vårt personlighetstest

Personlighetstest är inte bara ett sätt att urskilja en kandidat vid rekrytering utan också ett sätt att arbeta med teambuilding, teamanalys och teamutveckling. Hur ser ett väl sammansatt team ut och när uppkommer de? Vilka faktorer styr dynamiken i ett team. Är det genom väl sammansatta team möjligt att nå större framgång. Kan man förutse och rent av undvika problem genom en viss sammansättning av teamet?

Genom att göra en sammansatt teamprofil och identifiera vilka roller du har i din grupp idag kan du på ett enklare sätt avgöra vilka kandidater som bäst kompletterar befintliga teammedlemmar.

Forskning visar att 8 teamroller går att härleda ur vårt beteende. Ala teamroller har en medfödd styrka men också en svaghet. Ett balanserat team är nyckeln till ett väl fungerande team.

Ofta förknippar vi tester med rekrytering. Bedömningen består av flera test eller formulär som besvaras av kandidaten. Olika färdigheter och egenskaper bedöms beroende på vilken roll du söker. Det kan exempelvis vara ett personlighetsformulär och färdighetstester. Tester kan användas till väldigt mycket mer såsom utvecklingen av medarbetare och grupp. Det finns så många områden där tester kommer hjälpa oss till utveckling. Att som chef eller HR-konsult ha kännedom om vad som motiverar den enskilde medarbetaren, vilka uppgifter som föredras och i vilka sammanhang medarbetaren fungerar bäst, är till stor hjälp både när en utvecklingsprocess ska skräddarsys och när resultatet av den ska utvärderas.

Genom att testa hela eller delar av ditt team kan du också skapa ett värdefullt underlag för hur gruppen måste utvecklas eller kompletteras i framtiden. Den sammansatta teamrapporten är ett kraftfullt hjälpmedel för att stödja och underlätta grupputvecklingen, genom att den möjliggör för gruppen att titta på sina mål och sättet att samarbeta som krävs för att nå målen. Rapporten undersöker i vilken grad gruppen och individerna inom gruppen har preferenser för att kunna agera i var och en av de åtta teamrollerna. I praktiken – huvudområdena som varje grupp måste utföra för att nå sina mål.

Personlighetstest

Kontakta mig! Vi är intresserade av att utnyttja ert erbjudande till ett värde av 15.000 kr.

Vi är certifierade testledare via TalentQ i personlighetsformuläret Dimensions och färdighetstesterna Elements.

Behöver du fler än fem tester? Du kan köpa till flera tester för 3.000 kr/st.